Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. de abonnementen van yogashala-OM per 1 september 2019.

*1 Abonnementen worden aangegaan voor minimaal 3 aaneengesloten maanden, de eerste betaling is dan ook 3 keer het maandbedrag plus inschrijfgeld. Met het invullen van het inschrijfformulier wordt zonder voorbehoud verklaard, akkoord te gaan met de verbonden voorwaarden.

*2 Lesgeld is een gemiddelde van alle lessen in een jaar, dus in de weken dat ik geen lessen geef ( maximaal 9), gaat de betaling gewoon door.  Yogashala-OM heeft het recht om het abonnementsgeld tussentijds, binnen alle redelijkheid aan te passen.
*3 Betaling van het lesgeld wordt via periodieke afschrijving in de eerste week van de maand gedaan.
* 4 Vakanties. De docente behoudt het recht jaarlijks maximaal 9 weken vrij te zijn voor eventuele bijscholing of vakantie.
*5 Opzegging kan op elk moment, per mail of schriftelijk. Betaalde lesgeld wordt niet geretourneerd. Het is niet mogelijk tijdelijk het abonnement stop te zetten, met behoud van de vaste plaats in de les.
*6 Gemiste lessen mogen ingehaald worden mits er plaats is en binnen het tijdsbestek van 1 maand.
*7 Bij langdurige ziekte of blessure wordt het abonnementsgeld gehalveerd en blijft de plaats gegarandeerd bij terugkeer. Deze gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
 *8 Bij ziekte van de docente of andere onvoorziene omstandigheden wordt naar vervanging gezocht. Indien niet mogelijk mogen de gemiste lessen op elk gewenst uur ingehaald worden.
* 9 Eigen verantwoordelijkheid blijft gelden bij het meedoen aan de lessen. De cursist gaat ermee akkoord dat Yogashala-OM niet verantwoordelijk is voor eventuele  blessures die kunnen ontstaan bij het beoefenen van de yoga- lessen.Home
Welkom
Yoga, de basis
Lessen
Proefles
Workshops
Tarieven
Lesrooster
Ons Team
Massage
Sporten en Yoga
Contact
Algemene voorwaarden