Algemene voorwaarden per 01-07-2023

*1 ABONNEMENTEN:

Het abonnement wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden. Alle abonnementen zijn flexibel; te kiezen uit 1x, 2x of onbeperkt per week. Ook is het mogelijk op een rittenkaart lessen te volgen of voor extra lessen naast het abonnement. Het abonnement is alleen in geval van zwangerschap te pauzeren. Bij langdurig blessure mag het lesgeld gehalveerd worden. Deze lessen zijn niet in te halen.

*2 LESGELD:
Het lesgeld is een gemiddelde van alle lessen over een jaar, dus in de weken dat er geen lessen zijn, maximaal 9, gaat de betaling door. Yogashala-OM behoudt het recht het lesgeld naar alle redelijkheid te verhogen.

*3 BETALING:
Betaling gaat via periodieke overschrijving. Na inschrijving wordt zelf gezorgd voor een periodieke betaling van het maandelijkse lesgeld.

*4 OPZEGGING:
Wanneer deze ‘reis naar jezelf’ niet meer boeit en de reis wordt afgebroken, wordt dit in de voorgaande maand bekend gemaakt via een appje, email of mondeling. Betaalde lesgeld wordt bij te late vermelding hoogstwaarschijnlijk niet geretourneerd.

*5 INHALEN:
Beperkt. Inhalen alleen vanwege eigen vakanties die niet samenvallen met de sluiting van de shala (tijdens vakantie en/of bijscholing, de 'nieuwe maan'-dagen) en wanneer er plaats is.

*6 DOORGANG LESSEN:
Of er nu 1 persoon naar de les komt of 10, de les gaat altijd door. Echter, wanneer je als inhaler de enige bent in de les, zal deze les niet doorgaan.

*7 ONVOORZIENE SITUATIES:
Wanneer de docentes onverhoopt ziek worden of vanwege andere onverwachte omstandigheden, behouden we het recht de les te laten vervallen wanneer er geen ander docente geregeld kan worden. Deze gemiste lessen mogen ingehaald worden.

*8 EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID:
Bij het meedoen aan de lessen blijf je zelf aansprakelijk voor eventuele blessures die kunnen ontstaan bij het werken met je lichaam. Yogashala-OM begeleidt jullie zo goed mogelijk uit eigen ervaring en naar eigen inzicht. Eigen gevoel/ intuïtie blijft van belang.

*9 SLUITING SHALA:
Maximaal 9 weken is de deur van de shala dicht voor vakanties en/of eventuele bijscholing. Deze weken zullen tijdig vermeld worden.

© 2024 Yogashala-om.